Anasayfa

SNTG çalışmaları, temel bilim ve teknoloji açısından oldukça güncel olan manyetizma ve enerji olmak iki üzere başlık altında toplanmaktadır. Son yıllarda manyetizma çalışmaları yeni değiş-tokuş etkileşimli kalıcı nanomıknatısların sentezlenmesi ve karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte grubumuz, mikrodalga soğurucu katkılı ve katkısız nanokristal baryumferritti, literatürden farklı yöntemlerle teknolojik uygulamaların ihtiyaç duyduğu miktarlarda sentezleyebilmektedir. Halen manyetik metal-oksit nanoparçacıkların yukarıdan aşağı yöntem olan mekanik öğütme tekniği ile sentezlenmesi konusundaki çalışmaları devam etmektedir. 

Enerji alanındaki çalışmalarımız ise ara bant güneş pilleri,  hidrojen depolama, ve nanomalzemeler ile sudan hidrojen üretimi konularında yoğunlaşmıştır. Ara bant güneş pilleri çalışmalarındaki temel amaç, yasak enerji aralığı yüksek olan ZnO ince filmlerine, eksiton Bohr yarıçapından daha küçük Ge nanoparçacıklar yerleştirerek  yasak enerji aralığı kontrol edilebilmektedir. Böylece görünür bölgeden soğrulan dalga boyu aralığı kontrol edilerek güneş pillerinin verimlerinin artırtılması hedeflenmektedir. Bilim dünyasında yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir alternatif olarak değerlendirilen, ve bir enerji taşıyıcı olan Hidrojenin depolanması güncelliğini hala korumaktadır. Grubumuz özellikle ağırlıkça % 6 mertebelerinde hidrojen depolama kapasitesine sahip metal hidrit nanomalzemelerin sentezlenmesi ve hidrojen kinematiklerinin belirlenmesi çalışmalarına devam etmektedir. Enerji konusundaki diğer bir çalışmamızda, nanomalzemeler  kullanarak suyu parçalayarak hidrojen üretmidir.  Bu konuda teknolojik uygulama potansiyeli olan oldukça önemli sonuçlar elde edilmiş ve patent başvurusu yapılma aşamasına gelinmiştir. Son yıllarda yüksek sıcaklıklarda çalışan metal hidritlerin santraller gibi durağan sistemlerde destek ünitesi olarak çalışması için araştırmalar yoğunlaşmıştır. Bunlardan biri de güneşten ısı depolama amacıyla kurulan santrallerdir. Güneş-ısı depolama santralleri güneş varlığında ısı depolarken gece çalışamazlar. Bu santrallere hidrojen depolama tankları kurulmasıyla gün boyunca depolanan hidrojenin gece yakıt olarak kullanılarak santralin gece boyunca da çalışabilmesi öngörülmektedir. Mevcut deneyimimizi kullanarak mevcut olanakların değerlendirilmesi ile birlikte söz konusu malzemelerinde sentezlenmesine başlanmıştır.

SNT grubu olarak örneklerin sentezinde, mekanik öğütme, ark ergitme, kimyasal metotlar ve sputter gibi teknikleri kullanılmanın yanısıra ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yöntemlerde geliştirilmektedir. Örneklerin elektriksel ısıl, ve manyetik özelliklerinin karakterizasyonun da, fiziksel özellikler ölçüm sistemi kullanılmaktadır (PPMS). PPMS 1,9-350 K sıcaklık aralığında, ±9 T manyetik alan büyüklüğünde, 7/24 çalışabilme özelliğine sahiptir. PPMS grubumuzun ihtiyaçlarının yanısıra Ülkemizdeki ve Yurt dışındaki diğer araştırma gruplarına destek ve hizmet vermektedir. Örneklerin yapısal özellikleri X-ışınları toz kırınım-metresi (XRD), ısıl özellikleri Termogravmetri, hidrojen kinematikleri Sievert, optik özellikler ise Uv-vis ölçüm sistemleri ile yapılmaktadır.

 Çalışmalarımız özellikle Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş desteklenmeye devam etmektedir.

Duyurular

Kayıt bulunamadı.